NL Animation 01
NL Animation 02
NL Animation 03
230004954 Afbeelding Wound Warriors 600X600px

HOE TE VOORKOMEN...

...Om de verspreiding van antimicrobiële resistentie te voorkomen, moeten we het gebruik van antibiotica binnen de wondzorg aanzienlijk verminderen.

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) AMR aanpakt met een wereldwijd actieplan, is er nog veel ruimte om bij te dragen aan de preventie van AMR binnen wondverzorging.1
Strijden tegen AMR doen we samen door actie te ondernemen op elk niveau binnen wondzorg, van generalist tot expert.

De European Wound Management Association beveelt aan om het onnodig gebruik van antibiotica te vermijden d.m.v adequaat infectiepreventie/-management en geschikte hygiëneprotocollen.2

Samen tegen AMR

#Wound_Warriors

HET PAD VAN DE WOUND WARRIOR

WORD EEN 'WOUND WARRIOR' EN STRIJD MEE TEGEN ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

Met de merken Cutimed® en Leukoplast® biedt Essity een uitgebreid assortiment wondzorgproducten die infecties effectief bestrijden, zonder bekend risico dat ze verder bijdragen aan antimicrobiële resistentie.

Door bij iedere stap in wondverzorging de juiste middelen voor infectiemanagement te kiezen kan het onnodig gebruik van antibiotica worden vermeden:

 • Reinigen
  Reinig de wond met Cutimed® Debriclean; dé debridement pad voor het verwijderen van biofilm en effectieve binding van bacteriën.
 • Behandelen
  Kies Cutimed® Sorbact® voor lokaal infectiemanagement gebaseerd op een puur natuurkundige werking.
 • Inspectie
  Het transparante wondverband Leukomed® Control maakt het tijdig vaststellen van zichtbare signalen voor infectie mogelijk.
The Way Wwx2
NL Cruz 03

DE STRIJD TEGEN AMR

PASSENDE WONDZORG VOOR INFECTIEMANAGEMENT KAN EEN DOORSLAGGEVENDE ROL SPELEN IN DE STRIJD TEGEN AMR

Met de merken Cutimed® en Leukomed® biedt Essity een uitgebreid assortiment wondzorgproducten die het onnodig gebruik van antibiotica kunnen helpen vermijden.

DE UNIEKE SORBACT®-TECHNOLOGIE

Antibiotica doden bacteriën of remmen hun groei. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan de bacterie resistent worden.

Bij lokaal infectiemanagement maakt de Sorbact®-technologie hier het verschil: er is geen opbouw van resistentiemechanisme bekend!

De Sorbact®-technologie doodt de bacteriën niet, maar bindt puur natuurkundig bacteriën (en schimmels) veilig aan zich. Deze technologie verwijdert bacteriën zonder het vrijkomen van antibacterieel werkende stoffen.3

NL Wounds Zoom 01
NL Wounds Zoom 02
NL Wounds Zoom 03

Infectiemanagement met Cutimed® Sorbact®

Cutimed® Sorbact® biedt een compleet assortiment voor lokaal infectiemanagement bij acute, secundair en complex genezende wonden en kan voor langere tijd ingezet worden totdat de infectie is bestreden. Dit biedt vele voordelen die jouw dagelijkse werk makkelijker maken.

Daarnaast kan Cutimed® Sorbact® ook preventief worden ingezet ter voorkoming van wondinfecties. 

Samen maken we infectiemanagement veiliger!

NL Prevention 04
NL Graph 02

In een gerandomiseerd, monocentrisch onderzoek met 40 patiënten met een open been was Cutimed® Sorbact® aantoonbaar effectief in het verminderen van de kolonisatie8

CUTIMED® SORBACT®

EEN NIEUWE BESCHRIJVENDE ANALYSE TOONT AAN DAT 4.044 PATIËNTEN SUCCESVOL WERDEN BEHANDELD IN KLINISCHE ONDERZOEKEN MET SORBACT®-TECHNOLOGIE9

 • Wondinfectiemanagement 10 11 12
 • Puur natuurkundig werkingsmechanisme
 • Bindt bacteriën en schimmels13
NL Cutimed Sorbact

#WOUND_WARRIORS

Een initiatief tegen antimicrobiële resistentie

Samen tegen AMR

MET EEN RUIM ASSORTIMENT PRODUCTEN VOOR EFFECTIEF INFECTIEMANAGEMENT BINNEN WONDZORG, AANGEBODEN DOOR ESSITY

BRONNEN

 1. World Health Organization, Global Action plan on antimicrobial resistance (Wereldgezondheidsorganisatie, Mondiaal actieplan inzake antimicrobiële resistentie), mei 2015.
 2. Document EWMA: Antimicrobials and Non-healing Wounds.
 3. As shown in vitro; Susilo YB, Husmark J. DACC Coated. Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.
 4. Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al (2016b) Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35.
 5. Stanirowski PJ, Davies H, McMaster J, Mealing S, Sawicki W, Cendrowski K, Posnett J. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 2019 Apr 2;28(4):222-228.
 6. Cutting K, Maguire J (2015) Safe bioburden management. A clinical review of DACC technology. Journal of Wound Care Vol 24, No 5.
 7. Bua N, et al. Dlalkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 2017 Oct:44:387-392.
 8. Mosti et al., Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study, Journal of Wound Care, 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7.
 9. Chadwick and Ousey Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review journal of wound care Vol 28, No 6, June 2019.
 10. Mosti et al., (2015) “Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study”, Journal of Wound Care, 24(3): 121-2; 147-7.
 11. Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35.
 12. Totty et al., Dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated dressings in the management and prevention of wound infection: a systematic review, Vol 26, No 3, March 2017.
 13. Llungh et al Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria, Journal of Wound Care Vol 15, No 4, April 2006
 14. Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al (2016b) Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35.
 15. Bua N, et al. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. Okt 2017; 44:387-392.
 16. Laboratoriumonderzoek, uitgevoerd door SGS Germany GmbH namens BSN Medical GmbH, 2016, beschikbare gegevens.
 17. Struensee B, et al. Determination of the bioburden level of spools of surgical tapes in different medical institutions. Affiche voorgesteld op EWMA 2017.

CONTACTINFORMATIE

Essity Netherlands B.V.
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist

 

Tel: 030-6984700
medical.cs.nl@essity.com